Krores

HISTORIA om Kroatien: Kroatiens historia – en tillbakablick från Antiken till 2000-talet 

Första städerna

Kroatiens första städer grundades av Romarna under antiken. Främst anlades städer vid kusten – Porec´, Rovinj, Pula, Rijeka, Zadar, Split m fl. Romarna erövrade Kroatien i flera omgångar och landet har präglats av romarnas intåg i form av språk, arkitektur, vägbyggen, akvedukter, städer, mat  mm. De första byggprojekten som romarna satte i gång med var vägbyggen. Många av de vägar som finns i dagens Kroatien längs kusten, men även inåt landet, är ett arv från romartiden.

Kroaterna kom till området som idag kallas Kroatien i början av 600-talet. Man tror att kroaterna ursprungligen kom från det som idag är Iran.   Efter Romarrikets fall 476 invaderades landet av avarer och slaver. Under  700- och 800-talet befäste kroaterna sina territorier i inlandet, medan städerna längs kusten och öarna styrdes av Bysantinska ämbetsmän. Läs mer >>

Spridning av kristendomen

Mot slutet av 700-talet hade frankerna (ledda av Karl den Store) lyckats erövra det som idag är Norra Kroatien, Slovenien, Istrien och delar av Dalmatien.  Under 800-talet skickades munkar och präster från Konstantinopel ut för att sprida evangeliet och omvända kroaterna till kristendomen. Två av dessa präster var Kyrillos och Methodios. Dessa uppfann det Galgolitiska alfabetet i syfte att kunna översätta evangeliet till fornkyrkoslaviska.  Det var framför allt vid kusten som de två prästerna började använde den nya skriften. (Det var det Galgolitiska alfabetet som gav upphov till det Kyrilliska). Både Kyrillos och Methodios utsågs 1979 till skyddshelgon för Europa.

Från 845 gav frankerna i alla tysthet kroaterna självstyre. Kroaterna bildade då en stat som också styrde delar av Dalmatien.

1054 - En schism uppstod mellan den romerska kyrkan och Konstantinopel 1054. Kroatien ställde sig på Roms sida. Men efter att Påven Gregorius den 7:e krönte tronföljaren Zvonimir till Kung, lät kroaterna mörda honom. Orsaken var att Zvonimir var gift med systern till Ungerns Kung  Laszlo. Ungrarna hade som nämnts under slutet av 800-talet försökt att ta över flera områden i Kroatien, vilket inte var populärt hos kroaterna. Läs mer >>

 

Det Ungerska rikets fall

1116 - Efter att den Ungerske Kungens (naturliga) död 1116 hävdade Kalaman sin rätt till Ungerns tron. Ungern erövrade därefter Kroatien och Kalaman kröntes till Kung av Dalmatien och Kroatien.  Dessa delar styrdes av det Ungerska riket från 1100-talet till 1400-talet.

När den Ungerska kungaätten dog ut med Arpad 1303  hamnade kungariket Ungern i en tronföljdkris. Det Ungerska Riket kämpade med Venedig om rätten till kroatiska kusten och öarna i Adriatiska havet. Läs mer >>

 

Turkiska erövringar

1389 - En turkisk invasion hotade och turkarna erövrade grannlandet Bosnien och Serbien 1389. 1463 - inledde Mehmet den 2:e en invasion av Kroatien från Bosnien.

1493 - Den kroatiska armen besegrades 1493 ledda av turkar.

1526 - dör den Ungerske Kung Ludvig den 2:e som saknar tronarvinge. Fältet står nu fritt för turkarna. Under sultanen Suÿleman den 1:e erövras nästan hela Kroatien och en stor del av Ungern.

1409 sålde det Ungerska riket Dalmatien till Venedig. Dalmatiens städer och löd under Venedig från 1409 till 1797 (300 år).

1815 - Vid Wienkongressen 1815 gav kroaterna sitt stöd till det expanderade Österrike som annekterade alla de delar av Istrien och Dalmatien som tillhörde Venedig. Läs mer >>

 

Kroatisk nationalism

1830 - En kroatisk nationalism började växa fram under 1830 –talet. Ungern vill göra allt för att kväva den för att hävda sitt eget inflytande. I gränsområdet drev man igenom att det ungerska språket skulle användas i både skolor och inom förvaltningen. I de gamla venetianska områdena spred sig istället en italiensk nationalism med tankar om en återförening. De österrikiska makthavarna  var naturligtvis emot alla de nationella strömningar som fanns. Man försökte införa tyska i skolorna.

1847 - utropas Kroatiska till det officiella språket.

Läs mer >>

 

Kroatien—rätt till eget territorium

1867 - inrättas dubbelmonarkin Österrike – Ungern . Ungern fick självstyre och tillträde till kusten, Rijeka och omgivande områden.

1868 – Kroatien får rätt till att vara en nation med ”eget territorium inom Österrike – Ungern”. Zagreb blir nu Kroatiens kulturella och politiska centrum. De politiska  stridigheterna fortsätter att utvecklas i olika riktningar. Några drömmer om en stadsfederation inom ramen för den habsburgska monarkin. Andra anser man ska ena det slaviska folken i en stat. Andra ville att Kroatien skulle bli ett självständigt land.

1878 - Läget blir ännu mer spänt då Bosnien – Hercegovina 1878 blev Österrikiska områden. Detta ledde till en stark reaktion i det Serbiska Kungariket, som skapats 1862 efter att turkarna drivits på flykten. De styrande klasserna i Serbien ville ena sydslaverna och utöka sitt territorium mot Dalmatien och Slavonien, som de betraktade som Serbisk mark.  Under 1800-talets sista årtionde rådde stora inre motsättningar.

 

1914 - bryter 1:a världskriget ut – ärkehertig Franz Ferdinand mördas i Sarajevo och det habsburgska riket upplöses (mördas av serber).

1918 - förklarar sig Kroatien självständigt. Några månader senare går Kroatien med på att bli en del i den Serbiska dynastin. Genom Rapollofördraget (1929) fick Italien Istrien, Zadar, öarna Cres, Losinj, Lastovo och Palagruza. 1924 fick Italien även Rijeka.

1929 – upphäver Kung Alexander konstitutionen och bildade det Jugoslaviska Kungariket. Missnöjet inom Kroatien växer och det kroatiska fascistpartiet mördar Kung Alexander i Marseille 1934.

1932 Inbördeskrig bryter ut i Jugoslavien.

Läs mer >>

 

19392:a världskriget bryter ut. Till en början stödde Kroatien axelmakterna (Tyskland, Italien), men en militärjunta tog makten och drev kungen på flykt, varpå landet invaderades av nazisterna. Ett kroatiskt kungarike inrättades (styrdes av Aimone men egentligen av Pavelic). Italien fick nu kontroll över Dalmatiens öar och kuststäder. I hela Jugoslavien växte sig motståndet starkare. Det leddes av kommunisktpartiet och Tito. Vid krigsslutet återförenades staten Jugoslaviens olika områden och nu ingick även de territorier som Italien fått efter 1:a världskriget.

1948Jugoslaviska kommunistpartiet och Sovjetunionen bröt med varandra. Tito fick föra en neutral och medlande politik mellan de olika etniska grupperna i landet.

1980 – Tito dör.

Läs mer >>

 

1989Berlinmurens fall skapar återverkningar i Jugoslavien.

1991 – Kroatien, Slovenien och  Makedonien beslutar att upplösa de federala banden och förklara sig självständiga. Beslutet kom efter en folkomröstning i maj 1991, då separatisterna vann med bred marginal. Men en serbisk fraktion som fick stöd av den jugoslaviska armen i Belgrad gjorde uppror, och krig utbröt.  Kriget i Slovenien varade endast under 6  dagar. Serbiska styrkor intog 1/5 av Kroatien och belägrade staden Dubrovnik under 7 månader.

1996 – Kroaterna gör en offensiv mot de Serbiskt kontrollerade områdena och tar tillbaka makten.

2000 – Kroatien har val i december och  en koalition av demokratisk partier vinner. Efter valet börjar Kroatien att jobba för att få bli medlem i EU.

Läs mer >>